top of page

Als onder meer trainingsacteur, trainer, docent en leidinggevende heb ik veel ervaring in het ontwikkelen van anderen. In diverse vormen ben ik in te zetten binnen verschillende trainingen en ontwikkeltrajecten. Hieronder een aantal mogelijkheden. Ik denk graag mee over de mogelijkheden om jouw of jullie product te versterken.

profielfoto Vera Feijer.jpg
Trainingsacteur
&
Assessmentacteur

Een Trainingsacteur is een acteur die ingezet wordt binnen vaardigheidstrainingen. Door een rollenspel of oefening kunnen medewerkers zo hun handelen oefenen op typische of lastige situaties met anderen.

 

Opgeleid bij de in Nederland als enige post-HBO geclassificeerde opleiding op dit gebied, ben ik als trainingsacteur heel goed in staat om cursisten te ondersteunen in hun leertraject. Ik doe dit met en voor medewerkers op alle niveaus en binnen alle sectoren.

In veel verschillende situaties kan een assessment ingezet worden. Als je niet alleen wilt lezen wat je kandidaat kan, maar dit ook door 'zien' wilt kunnen bevestigen en onderstrepen, dan is het inzetten van Interacteur als Assessmentacteur een goed idee.

 

Het kan erg interessant zijn Interacteur in te zetten in een dubbelrol: Die van Trainer-Acteur. Betrokkenheid en veiligheid verhogend, korte lijnen realiserend en kostentechnisch en organisatorisch interessant voor jullie organisatie. Kijk voor meer informatie hiernaast.

Waarom kiezen voor Interacteur:

1) Interactief: De cursist staat centraal. Als trainer zet ik veel interactieve werkvormen in. Als acteur is mijn gedrag tijdens de rollenspellen beïnvloedbaar. Ik reageer op het gedrag van de deelnemer, speel feedback en geef aan wat het effect op mij en de leerdoelen is. 

 

2) Realistisch spel: Als trainingsacteur ben ik in staat om geloofwaardig verschillende soorten gedrag neer te zetten. Hierbij speel niet ik, maar de cursist de hoofdrol. Als trainer leg ik hiernaast kort en krachtig de link naar de theoretische kaders.

3)  Werk afgestemd op de deelnemer: Als trainer én trainingsacteur lever ik maatwerk. Zo laat ik bijvoorbeeld tijdens ieder rollenspel gedrag zien dat past bij de deelnemer die ik tegenover mij heb. 

4) Effectieve feedback: Ik ben gewend om tijdens het acteren tegelijkertijd ook te observeren. Hierdoor ben ik in staat om zowel tijdens spel als na afloop vanuit de rol of als professioneel observant constructieve feedback te geven.

5) Ontspannen sfeer: Ik geloof dat een goede, veilige en ontspannen sfeer essentieel is om te kunnen leren. Vanuit deelnemers krijg ik altijd terug dat ik daartoe in staat ben. 

LSP_CertifiedFacilitator_Logo_RedBlack_F
logo disc_edited.jpg
CRKBO_Docent_edited.jpg
7d6bad15-962f-4dbc-b182-3378b5d5c356.jpg
Trainer-Acteur
&
Gesprekscoach

 

"We hebben zoveel gehoord, kunnen we nu aan de slag?"

Een opmerking die ik naar aanleiding van trainingen vaak gehoord en zelf ook ervaren heb.

 

Wat als je een training kunt aanbieden met een andere verhouding... Veel DOEN en tegelijkertijd wel werken binnen context en kaders. Ik neem hierbij zowel de trainers- als de acteursrol op me en ben daarmee Trainer-Acteur. Scheelt in trainingstijd en inschakelen van een trainer of acteur en dus ook in kosten aantrekkelijk. Win-Win. Belangrijker is dat zowel richting organisatie als richting deelnemers de lijnen kort zijn. Betrokkenheid en veiligheid en dus het leervermogen wordt hierdoor vergroot. Ik werk hierin bewust met kleine groepen in zo kort mogelijke tijd. Tussentijdse laagdrempelige opdrachten geven een zetje in de rug en borging. Uit ervaring blijkt dat deelnemers het erg prettig vinden ervaringsgericht te leren met aandacht voor ieder individu en elke leerwens binnen compacte leertijd. Dat bied ik. Op aanvraag een training ontwikkelen speciaal voor jullie organisatie is zeker bespreekbaar. Ik werk altijd op maat.

Alle soorten gesprekstechnieken en verschillende communicatiemodellen en leren over Leiderschap daarin kunnen onderwerp zijn binnen trainingen waarvoor Interacteur ingeschakeld wordt. Klik hier voor het al ontwikkelde aanbod en vind informatie over Training 1-4 voor jou als medewerker en 7-11 voor leidinggevenden. Iets op dit vlak doen in combinatie met met Impro? Lees hier dan verder.

Ik ben gecertificeerd DISC en Drijfveren trainer. Als groep of individu je gedragsstijl aan de hand van een officieel rapport in kaart brengen? Kijken hoe je je impact en samenwerking op een hoger niveau kunt brengen? Aan de hand van een training icm coachingsgesprek ondersteun ik je graag in je ontwikkeling. Ik heb DISC hierin ervaren als het meest handzame en direct toepasbare middel. Lees hier verder bij nummer 5 en 6.
 

Tot slot heb ik op verzoek een train de trainer traject ontwikkeld. Ben jij geïnteresseerd en/of gevraagd om zelf workshops of trainingen te gaan geven? Klik hier en vind deze training onder nummer 12.

Loop je binnen je organisatie aan tegen specifieke vraagstukken op het gebied van gespreksvoering? Ben je bijvoorbeeld leidinggevende of HRM'er? In een traject op maat bespreek ik als Gesprekscoach samen met jou de vragen die er liggen en begeleid ik jullie. We doen dat aan de hand van onder meer simulaties. Er zijn mogelijkheden voor zowel 1 op 1 als voor groepscoaching.

Je bent harte welkom om contact op te nemen om samen mogelijkheden te bespreken. Ik kijk ernaar uit om met jou of jullie mee te denken en te ondersteunen in ontwikkeling. 

bottom of page