Als onder meer trainingsacteur, trainer, docent en leidinggevende heb ik veel ervaring in het ontwikkelen van anderen. In diverse vormen ben ik in te zetten binnen verschillende trainingen en ontwikkeltrajecten. Hieronder een aantal mogelijkheden. Ik denk graag mee over de mogelijkheden om jouw of jullie product te versterken.

Trainingsacteur
&
Assessmentacteur
7d6bad15-962f-4dbc-b182-3378b5d5c356.jpg
Trainer-Acteur
&
Gesprekscoach

Opgeleid bij de in Nederland als enige post-HBO geclassificeerde opleiding op dit gebied, ben ik als trainingsacteur heel goed in staat om cursisten te ondersteunen in hun leertraject. "Door haar empathisch vermogen, loepzuivere blik, milde toon en humor, is zij telkens weer in staat om anderen te laten groeien in hun ontwikkeling." 

 

Ik kan me door mijn ruime werkervaring binnen verschillende sectoren zeer goed verplaatsen in datgene wat de cursist nodig heeft. Dit maakt me tevens breed inzetbaar voor diverse trainingen.

 

In veel verschillende situaties kan een assessment ingezet worden. Een assessment brengt de kwaliteiten en aandachtspunten van een kandidaat in beeld. Een onderdeel van een goed assessment is vaak een gesprekssimulatie/rollenspel.

 

Kijk eens bij "Waarom Interacteur?"  naar voorbeelden van trainingsonderwerpen, modellen, meerwaarde

en impressie van mijn inbreng. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan Regietheater dat ik -al dan niet samen met anderen- voor een organisatie kan organiseren. Eventueel gevolgd door een verdiepende training.

 

 

 

 

 

 

"We hebben zoveel gehoord, kunnen we nu aan de slag?" Een opmerking die ik naar aanleiding van trainingen vaak gehoord en zelf ook wel eens ondervonden heb.

 

Wat als je een training kunt aanbieden met een andere verhouding... Veel DOEN en tegelijkertijd wel werken binnen context en kaders. Ik neem hierbij zowel de trainers- als de acteursrol op me en ben daarmee trainer-acteur. Scheelt in trainingstijd en inschakelen van een trainer of acteur en dus ook in kosten aantrekkelijk. Win-Win toch? Belangrijker is dat zowel richting organisatie als richting deelnemers de lijnen kort zijn. Hierdoor merk ik dat betrokkenheid en veiligheid en dus het leervermogen wordt vergroot. Ik ben op beide vlakken geschoold en ervaren.

Alle soorten gesprekstechnieken en verschillende communicatiemodellen kunnen onderwerp zijn binnen trainingen waarvoor Interacteur ingeschakeld wordt. Ik heb verschillende trainingen ontwikkeld. Dit aanbod vind je onder "Waarom Interacteur?" 

Daarnaast bied ik een train de trainer traject aan voor medewerkers die trainingen willen leren geven. Ik kan op basis van vraag materiaal ontwikkelen op divers gebied. 

Er zijn ook mogelijkheden om mij in te schakelen als trainer op Impro- en Theatersportgebied.  Kijk voor de mogelijkheden op dit gebied onder 'Improviseren'.

Als gesprekscoach kun je me inschakelen op momenten dat je binnen je organisatie aanloopt tegen specifieke vraagstukken op het gebied van gespreksvoering. Bijvoorbeeld als leidinggevende of HRM'er. In een traject op maat lopen we hier samen doorheen. We doen dat aan de hand van onder meer simulaties. Er zijn mogelijkheden voor zowel 1 op 1 als voor groepscoaching.