top of page

Uit onderzoek (Rampersad, 2002) blijkt het volgende:

Na iets gelezen te hebben wordt 10% onthouden.

Na iets gehoord te hebben wordt 20% onthouden.

Na iets gezien te hebben wordt 30% onthouden.

Na iets gezien én gehoord te hebben wordt 50% onthouden.

Door iets zelf te doen wordt 90% onthouden.

 

Door te doen leer je het meest. En precies op die manier gaan we samen aan de slag. 

 

Dit zijn al door Interacteur ontwikkelde in company trainingen. Andere ideeën zijn zeker bespreekbaar. Ik lever altijd maatwerk, ook binnen bestaande trainingen en werk bewust met kleine groepen in zo kort mogelijke tijd. Tussentijdse laagdrempelige opdrachten geven een zetje in de rug en borging. Uit ervaring blijkt dat deelnemers het erg prettig vinden ervaringsgericht te leren met aandacht voor ieder individu en elke leerwens binnen compacte leertijd. Dat bied ik. Neem vooral contact op om mogelijkheden door te nemen.

 

A... op het gebied van Communicatie:

1. Schakelen in Gesprekken: Communiceren op de werkvloer gebeurt op verschillende niveaus. Wat levert het je veel op als je daar samen meer inzicht in krijgt. Opeens zal je duidelijk worden waarom er soms langs elkaar heen gepraat wordt. Waarom begrijpt die ander me nou niet? Wat bedoelt mijn collega nou echt met die opmerking? Hoe kunnen we meer uit onze samenwerking halen en hoe werken we efficiënter? Hoe organiseer ik het zo dat ik mijn collega leer begrijpen en dat de ander mij begrijpt? Al dit soort zaken nemen we samen door tijdens deze training. Omdat we ook echt met situaties aan de slag gaan uit jouw praktijk, heb je na deze training nieuwe inzichten waar je daadwerkelijk mee verder kunt. De groepsgrootte is beperkt waardoor er stilgestaan kan worden bij de dingen waar jij hierin tegenaan loopt. Je leert schakelen in gesprekken. Hierdoor communiceer je efficiënter en zul je meer uit de samenwerking met je collega’s of klanten halen. Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen, duur is 1 dag. 

2. Adviserende Gesprekken: Je hoeft geen adviseur te zijn om adviserende gesprekken te voeren. Je zult namelijk merken dat jou nogal eens advies gevraagd wordt. Of dat er advies verwacht wordt. Hoe geef je dat advies op zo’n manier dat het de ander echt verder helpt. Dat een ander en dat jij verder kunt. Dat je daarin beide groeit in samenwerking. Tijdens deze training gaan we met verschillende van deze situaties aan de slag. Bij adviseren heb je te maken met verschillende belangen. Je leert deze te herkennen en om kritisch te kijken en luisteren naar de adviesvrager, want wat vraagt deze nu echt? Dit voorkomt situaties waarin je langs elkaar heen praat en frustratie die daardoor aan beide kanten ontstaat. Omdat we ook echt met situaties aan de slag gaan uit je praktijk, heb je na deze training nieuwe inzichten waar je daadwerkelijk mee verder kunt. De groepsgrootte is beperkt waardoor er stilgestaan kan worden bij die dingen waar jij hierin tegenaan loopt. Hierdoor adviseer je efficiënter en zul je meer uit de samenwerking met je klanten of collega’s halen. Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen, duur is 1 dag.

3. Probleemoplossende Gesprekken: Waar je met je collega’s samenwerkt, ontstaan mooie dingen, maar gaan er ook wel eens dingen minder goed. Hoe ga je om met dit soort situaties? Over het algemeen is er meer aandacht voor het laatste dan het eerste. Hoe geef jij de ander terug wat je waardeert? Dit kan binnen jouw organisatie zorgen voor een cultuuromslag. Jij kunt doordat we hiermee tijdens deze training aan de slag gaan degene zijn die dit na de training in gang zet. Daarnaast werken we samen aan het met je collega hebben over dingen waar je minder blij mee bent. Leer je terugkoppeling te geven over dingen die je dwars zitten op een efficiënte manier. Daar komt van alles bij kijken en hierbij komt ook het geven van slecht nieuws aan bod. Al deze elementen nemen we samen onder de loep. Als je het binnen jouw organisatie kunt hebben over beide kanten, gaat er in positieve zin wat veranderen. Omdat we ook echt met situaties aan de slag gaan uit je praktijk, heb je na deze training nieuwe inzichten waar je daadwerkelijk mee verder kunt. De groepsgrootte is beperkt waardoor er stilgestaan kan worden bij die dingen waar jij hierin tegenaan loopt. Hierdoor communiceer je efficiënter, leer je op een professionele manier assertief te zijn en zul je meer uit de samenwerking met je collega’s halen. Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen, duur is 1 dag. 

B... Op het gebied van Leiderschap en Communicatie:

4. Coachend Leidinggeven: Wat is coachend leidinggeven en wanneer kun je het inzetten? Hoe doe je dat? We gaan het eerste deel van de training samen kijken naar verschillende stijlen van leidinggeven. Wat zet je bij welke collega in? Hoe kun je deze coachend inzetten? We bespreken zaken aan de hand van verschillende theorieën en inzichten. Als je samenwerkt is het daarin ook interessant om te kijken welke voorkeur welke collega heeft op het gebied van communiceren en gedrag. Aan de hand van DISC gaan we daarmee praktisch aan de slag. Het DISC profiel geeft deze voorkeuren weer. Het geeft ook inzicht in wat motiveert, hoe prettig samengewerkt wordt en wat mogelijke valkuilen zijn. Ook levert het inzicht in hoe je reageert onder druk en stress. We kijken naar jou én je omgeving en koppelen deze inzichten aan communicatie. Want dit weten is 1 ding, maar het handen en voeten kunnen geven, geeft het meerwaarde! Interacteur is gecertificeerd trainer op dit gebied. Gekoppeld aan de training ontvang je van mij een persoonlijk rapport over jouw DISC profiel. Je vult hiervoor online een vragenlijst in. Na de training volgt een individueel gesprek. Een waardevolle en praktische verdieping in jouw coachend samenwerken met anderen. Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen, duur is 1 dag, gevolgd door een individueel coachingsgesprek van een uur.

5. Wendbaar Leidinggeven: Als er iets van ons gevraagd wordt in deze tijd, is dat wendbaar zijn. Er komt namelijk veel op ons af en zaken veranderen immers continu. We behandelen verschillende ideeën en achtergronden daarbij. Denkcreativiteit is bijvoorbeeld niet meer weg te denken. Hoe geef je dit handen en voeten binnen je organisatie? Hoe bespreek je dingen met collega’s? Binnen het deel over communicatie hierin kijken we onder andere naar lagen in communicatie en schakelen binnen die niveaus. Dit levert op dat je zowel leert over inhoud van wendbaarheid als ook over dit combineren met schakelen binnen communicatie niveaus. Welke rol zouden theorieën van Edward de Bono in deze tijd kunnen spelen? Hierover krijg je handvatten mee. Hiermee ga je ook praktisch en improviserend aan de slag zodat je bijvoorbeeld kunt werken met de theorie van de Denkhoeden tijdens overlegsituaties, een methode die succesvol is binnen verschillende grote organisaties. Door deze training verhoog jij je wendbaarheid en creatief denken aan de hand van zowel theorie over als handvatten voor het werken binnen een VUCA wereld.

Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen, duur is 1 dag.

6. Het voeren van Sollicitatiegesprekken: Als de organisatie groeit, wordt er van jou gevraagd om nieuwe mensen aan te nemen. Maar hoe doe je dat? Welke gesprekstechnieken kun je hiervoor inzetten? Op welke vlakken kun je vragen stellen in zo'n proces? We denken hierover samen na en je experimenteert met deze technieken en vragensets. Wat voor cultuur is er binnen jullie organisatie? Hoe draag je die uit tijdens een gesprek? Welke dingen vindt jouw organisatie belangrijk als het gaat om het type mens dat nodig is voor deze functie? Welke structuur kun je gebruiken tijdens een gesprek? Op welke manier kun je doorvragen op sociaal wenselijke antwoorden? We pakken er bijvoorbeeld de STARR methode bij. Hoe pas jij deze toe? Je gaat met mij in gesprek en kunt op die manier verschillende dingen eens uitproberen op het gebied van het voeren van deze gesprekken. Dat levert je een set mooie tips op waarmee je verder kunt. Jij bent na deze training klaar om aan de slag te gaan met het voeren van sollicitatiegesprekken. 

Na deze trainingsdag organiseer ik optioneel een terugkommoment nadat iedereen de eerste gesprekken heeft gevoerd. We kijken daar samen op terug en gaan aanscherpen in kennis en kunde. Dat levert waardevolle feedback op en en tips over en weer uit de praktijk. Een verdiepingsslag in kennis en vaardigheid. Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen, duur van de training is 1 dag, duur van het terugkommoment is 3 uur.

7. Het werken met een BOV-cyclus (Beoordelings-, Ontwikkel- & Voortgangsgesprekken voeren) : Als leidinggevende krijg je te maken met het voeren van deze gesprekken. Je wilt je mensen immers laten merken dat je ze ziet, je wilt aandacht voor ze hebben en je wilt ze zich verder laten ontwikkelen. Maar hoe doe je dat precies? Wat is daarin het verschil tussen deze gesprekken? Wanneer voer je ze? Hoe pak je dat aan? Welke onderliggende gesprekstechnieken kun je inzetten? Hoe voer je een constructief Beoordelings-, Ontwikkel- en Voortgangsgesprek volgens deze BOV-cyclus als leidinggevende? De drie vaste gespreksmomenten kennen een verschillende doelstelling. Als gevolg hiervan kennen ze een verschillende aanpak en andere kenmerken. Samen nemen we al deze zaken door en je gaat hiermee ook aan de slag. Er zal tijd zijn om een start te maken met het eigen maken van deze materie door veel te oefenen. Dat levert je op dat je met meer zelfvertrouwen en stevigheid als leidinggevende aan tafel zit. Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen, duur is 1 dag.

8. De training Probleemoplossende Gesprekken (nr. 3) wordt als aanvulling aangeboden. In deze versie toegespitst op jouw leidinggevende rol: Waar je met je collega’s samenwerkt, ontstaan mooie dingen, maar gaan er ook wel eens dingen minder goed. Hoe ga je om met dit soort situaties? Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen, duur is 1 dag. 

C... Op het gebied van DISC en Drijfveren:

9. Training en rapportage DISC: Wat maakt dat mijn gedrag is zoals het is? Wat is mijn kracht en wat zijn valkuilen? Hoe kan ik deze inzichten in zelfkennis gebruiken om samenwerking en communicatie met anderen te verstevigen? Wil je hierin echt stappen zetten en in korte tijd praktische handvatten meekrijgen? Stap dan in in een DISC training! DISC is een model dat menselijk gedrag in kaart brengt. Het werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston die er over publiceerde in zijn boek Emotions of Normal People. Hierin gaf hij aan dat menselijke gedragstypen in vier groepen op te delen zijn: D (Dominant), I (Invloed), S (Stabiliteit) of C (Conformisme). De arbeids- en organisatiepsycholoog Walter Vernon Clarke ontwikkelende vervolgens een persoonlijkheidstest op basis van DISC en velen gebruiken deze methodiek sindsdien met veel positieve ervaringen als gevolg. Ik ervaar DISC als zeer ondersteunend in ontwikkeling op het gebied van samenwerking en inzicht in jezelf. Handzaam, direct toepasbaar en impact verhogend. Als gecertificeerd trainer op dit gebied bied ik een dagtraining aan in combinatie met een coachingsgesprek van een uur. Gekoppeld aan de training ontvang je van mij een persoonlijk rapport over jouw DISC profiel. Je vult hiervoor online een vragenlijst in. Tijdens de training bespreken we de bijbehorende theorie en we gaan samen aan de slag met het in praktijk brengen ervan zodat je na de training alles wat voorbij kwam direct toe kunt passen. Ook erg interessant om als team/afdeling/groep te volgen. Dan ontvangen jullie namelijk naast een individuele ook een groepsrapportage en bespreken we samenwerking en wisselwerking. Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen duur is 1 dag. 

10. Training en rapportage Drijfveren: Je kennis uitbreiden en je verder persoonlijk ontwikkelen? Na het volgen van de DISC training is het mogelijk een verdiepingstraining te volgen die zich richt op Drijfveren. Drijfveren zeggen iets over jouw motivatie, houding, voorkeur en waarden. Het is datgene wat jou werkelijk beweegt om iets te doen of die keuze te maken. Wat drijft een ander en hoe kan ik me daarin verplaatsen? Wat drijft mij en hoe kan ik dat integreren in mijn werk en andere onderdelen van mijn leven? Aan de hand van een ingevulde vragenlijst ontvang je van mij een rapport op basis waarvan we de training starten. Een hele waardevolle en verdieping gevende training voor jou en je omgeving. Praktische informatie: Deze tweede training duurt 1 dagdeel, groepsgrootte is 4 tot 8 personen.

Individueel instappen is bij de tweede training ook mogelijk. Dan wordt de rapportage direct gekoppeld aan individuele coaching op basis van jouw ontwikkelvraag. Dit vraagt 2 uur zelfstudie, gekoppeld aan een uur individuele coaching.

D... Op het gebied van een Train de Trainer:

11. Basistraining Training/Workshops geven: Je kunt een Train de trainer opleiding volgen als je opleidingen of workshops wilt gaan geven aan groepen op je werk. Je denkt erover om dit te gaan doen of het is je al gevraagd. Het lijkt je leuk, maar je vindt het ook spannend. Want hoe doe je dit? Het  vraagt wellicht echt andere vaardigheden dan de vaardigheden die je al in je rugzak hebt. Wil je de eerste beginselen op een praktische en onderbouwde manier en binnen korte tijd onder de knie krijgen, dan is dit jouw training. Tijdens de eerste dag maken we kennis met elkaar en onze manier van voor een groep staan. Hoe doe je dat op dit moment? Wat zou je daar graag bij willen leren? We kijken afwisselend ook steeds naar onze doelgroep: Welke leertheorieën zijn er? Welke leerstijlen kunnen deelnemers hebben? Welke methodes kun je gebruiken? Hoe deel je een training of workshop in? En als er weerstand ontstaat? Wat doe je dan?

Tijdens de tweede dag gaan we de kennis van dag 1 verder uitdiepen. Daarnaast ben je in de tussentijd aan de slag geweest met het voorbereiden van een deel van een workshop. Je krijgt de gelegenheid te laten zien wat je ontworpen hebt en je krijgt waardevolle feedback mee naar huis over inhoud en manier van het verzorgen van training of workshop. Na deze twee dagen ben je er klaar voor om de eerste stappen te zetten richting het werken met jouw eerste groep. 

Na deze twee dagen maken we een afspraak voor een coachingssessie na de door jouw gegeven training of workshop. Hiervoor ga je een deel hiervan filmen en we bespreken dit fragment samen na. Als je nog opgekomen vragen hebt, is er ook tijd deze te bespreken. De sessie vindt plaats nadat je met je trainingspartner -die vanuit de trainingsdagen aan je gekoppeld is- hebt gereflecteerd. Je rondt op deze manier af met een veelzijdige portie feedback, tips en tricks waardoor je met zelfvertrouwen verder kunt!

Praktische informatie: Groepsgrootte is 4 tot 8 personen, duur is 2 dagen, aangevuld met een coachingsgesprek van een uur.

7d6bad15-962f-4dbc-b182-3378b5d5c356.jpg
bottom of page